Λήψεις

 

education_pack

Λήψη Παιδαγωγικού Πλαισίου (Μόνο στα Αγγλικά): Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσο της αφήγησης: ένα πρόχειρο εννοιολογικό πλαίσιο.

In the Sinbad project we seek to promote competence development among young children in the pre-school and early school years age of 3- 7 years old through story telling. Throughout the last decades the focus in education have grown towards a stronger achievement orientation. As a consequence discussions arise on lowering the entry age of compulsory school education. In many countries people discuss curricula even for children under the age of 3. Some say that it is necessary to do so to enhance the opportunities of disadvantaged children......

education_pack  

education_pack

Εκπαιδευτικό πακέτο


Αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης από όλους τους εταίρους, με ρητό στόχο τη δημιουργία μιας πηγής για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά μικρής ηλικίας. Ορίσαμε ως επιδίωξη τη δημιουργία μιας χρήσιμης συλλογής πληροφοριών, οδηγών, τεχνικών, μεθοδολογιών και προτάσεων έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους δασκάλους να φέρουν την αφήγηση στην τάξη, ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το Εκπαιδευτικό Πακέτο, ή εργαλειοθήκη, το οποίο ελπίζουμε να σας βοηθήσει.


 

education_pack  

 

education_pack

Κάνοντας πλοήγηση με το Σινμπαντ - Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση συνεδριών αφήγησης, (Άτυπη) πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθηση σε ομάδες ή και σε συλλογική ανταλλαγή


Μπορεί να θέλετε να οργανώσετε άτυπες συνεδρίες για να κάνετε εξάσκηση στην αφήγηση με συναδέλφους, είτε στο δικό σας νηπιαγωγείο ή σχολείο σας ή με μια ομάδα συναδέλφων από το εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενδεχομένως ενδιαφέρονται. Η ομάδα του ΣΙΝΜΠΑΝΤ έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό μάθημα το οποίο μπορείς είτε να ακολουθήσεις μόνος σου στην αρχή είτε μαζί με άλλους και έπειτα να εξασκηθείτε μαζί.

Οι οδηγείς που διαβάζετε εδώ είναι τα πρώτα βήματα στην πορεία σας.


 

education_pack  
 

Μια 'Επαναστατική' υπόθεση για την αφήγηση (Storybag)


Ως συνέταιροι με υπόβαθρο στην κοινωνικο-ηθολογία της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας και με αυξανόμενο ενδιαφέρον και γνώση στη δυνατότητα εφαρμογής της αφήγησης και αφηγηματικών προσεγγίσεων σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, φαινόταν λογικό η συνεισφορά μας να είναι περισσότερο σε αυτά τα πεδία. Είμαστε σύμβουλοι, όχι ενεργοί καθηγητές. Όμως, είμαστε επίσης και γονείς που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των επόμενων γενεών και την ποιότητα της. Αυτό το άρθρο προσπαθεί να δέσει μια επαναστατική ματιά στην αφήγηση με την τωρινή κατάσταση. Κατά τη γνώμη μας κάποιες καινούργιες γνώσεις και απαιτητικές προτάσεις από ερευνητές μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία στην προσχολική εκπαίδευση. Το να επανεισάγουμε την δουλειά στο σχολείο με ιστορίες θα μπορούσε να μια από αυτές.

education_pack  
 

Αυτό το βιβλίο σαν παιδαγωγικό εργαλείο (ΠΛΑΤΩΝ)


Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο ενδιαφέρον γύρω από την έννοια της αφήγησης. Πιο αναλυτικά, η αφήγηση ως τέχνη και τεχνική αλλά και ως μέσο ψυχαγωγίας, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο του πολιτισμού, κερδίζει συνεχώς έδαφος ανά τον κόσμο. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει συνοπτικά την αξία της αφήγησης μέσα από την ανάδειξη του όρου, την αναγκαιότητα και το ρόλο της στο κλάδο της εκπαίδευσης, καθώς και να παρουσιάσει συνοπτικά προτάσεις διδακτικών εφαρμογών, σχετικών με τα αφηγηματικά κείμενα, όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «ΠΛΑΤΩΝ».

education_pack

 

Βιβλιογραφία

education_pack

 
education_pack


The project results were presented at two multiplier events, in Managvat (Turkey) and Leipzig (Germany). The project information was enriched by presentations from external experts on the topic and storytelling workshops. This conference paper summarises the two events.

education_pack

 

 

Βρες ένα παραμύθι

Η εταίροι του προγράμματος Sinbad έχει συντάξει μια συλλογή από παραμύθια με διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που μπορούν να εκτελεστούν μαζί με τα παιδιά. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τα παραμύθια απλά δίνουν παραδείγματα του τι είναι δυνατόν. Μπορείτε σίγουρα να ακολουθήσετε τα παραδείγματα, αλλά επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως πηγή έμπνευσης για τις δικές σας ιδέες.

Παρακαλώ επιλέξτε μια βασική ικανότητα με την οποία θέλετε να εργαστείτε.