Βρες ένα παραμύθι

Η εταίροι του προγράμματος Sinbad έχει συντάξει μια συλλογή από παραμύθια με διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που μπορούν να εκτελεστούν μαζί με τα παιδιά. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τα παραμύθια απλά δίνουν παραδείγματα του τι είναι δυνατόν. Μπορείτε σίγουρα να ακολουθήσετε τα παραδείγματα, αλλά επίσης μπορείτε να τα  χρησιμοποιήσετε ως πηγή έμπνευσης για τις δικές σας ιδέες.

Παρακαλώ επιλέξτε μια βασική ικανότητα με την οποία θέλετε να εργαστείτε.