Turinys:

Sinbad projektas siūlo pasakojimo metodą kaip priemonę,  įtvirtinti kompetencijas 3-7 metų amžiaus vaikams. Tolimesnį apmokymą asmenims, dirbantiems ikimokykliniame ugdyme.

Parengta pedagoginė schema, išplėtota  PLATO Leipcigo universitete; Švietimo paketas sukurtas, kuris bus įgyvendintas mišriojo mokymosi forma.

E.mokymosi kursas apima kompetencijos sąvoką, kompetencijos atpažinimą, metodologijas, technikas, ir šaltinių apie pasakojimo taikymą  ugdyme, nuorodas.

Visų projekte dalyvaujančių šalių pasakojimai ir praktiniai užsiėmimai suteikia galimybę  įgyti žinių ir įgūdžių. Vadovaudamiesi pavyzdžiais, kaip organizuoti pasakojimo praktinius užsiėmimus, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  mokytojai galės savarankiškai pasinaudoti suteiktomis priemonėmis, kuriant  pasakotojų grupes tolimesniam ugdymui.