Atsisiuntimai

 

education_pack

Atsisiųsti pedagoginę schemą (angliškai): kompetencijų ugdymas pasakojant: koncepcinė schema

In the Sinbad project we seek to promote competence development among young children in the pre-school and early school years age of 3- 7 years old through story telling. Throughout the last decades the focus in education have grown towards a stronger achievement orientation. As a consequence discussions arise on lowering the entry age of compulsory school education. In many countries people discuss curricula even for children under the age of 3. Some say that it is necessary to do so to enhance the opportunities of disadvantaged children......

education_pack  

education_pack

Švietimo paketas - Medžiaga mokytojams ir kitiems švietėjams dirbantiems su pradinės mokyklos amžiaus vaikais


Šis vadovėlis yra tyrimo ir plėtotės rezultatas, kurio ėmėsi visi partneriai ir specialus jo tikslas yra sukurti medžiagą mokytojams ir kitiems švietėjams dirbantiems su pradinio amžiaus vaikais. Turime tikslą sukurti naudingą informacijos kolekciją, gaires, technikas, metodologijas ir pasiūlymus, kurie mokytojams padėtų pasakų sekimą į pamokas įnešti kaip šviečiamąjį įrankį. Iš to kilo šis šviečiamasis paketas arba įrankių dėžė, kuri tikimės Jums pagelbės.

education_pack  
education_pack

Galbūt Jūs norite surengti neformalias pasakojimo pratybas su kolegomis savo vaikų darželyje, ar mokykloje, arba su suinteresuotais bendraamžiais grupėje savo (mokytojo) aplinkoje. SINBAD komanda sukūrė elektroninį kursą, kurį galite arba išeiti pirma pats ir / arba pasidalinti su savo kolegomis ir tada praktikuotis kartu. Šios gairės yra skirtos padėti jums.

education_pack  
 

Evoliucinis pasakų sekimo atvejis (Storybag)

Kaip partneris turintis patirtį elgesio ir bendravimo socialinės etologijos ir su augančiu susidomėjimu ir žiniomis, kaip pritaikyti pasakų sekimą ir požiūrius į pasakojimą skirtingose švietimo srityse, atrodė logiška, kad mūsų indėlis būtų daugiau šiose srityse. Mes esame patarėjai, ne dirbantys mokytojai. Visgi, mes taip pat esame tėvai, kuriems rūpi ateinančių kartų švietimas ir jo kokybė. Šis straipsnis bando evoliucinį požiūrį į pasakojimų sekimą surišti su dabartine padėtimi. Mūsų požiūriu, kai kurios nesenos įžvalgos ir iššūkį metantys tyrėjų pasiūlymai gali vesti prie naujovių ankstyvajame švietime. Iš naujo pristatyti darbą su pasakojimais gali būti kaip tik tai.

education_pack  
 

Ši knyga kaip pedagoginis įrankis (Platon)

Faktas tas, kad pastaraisiais metais, dėmesys pasakojimų sekimo sąvokai vis didėja. Dar detaliau, pasakojimas kaip menas ir technika, taip pat būdas pralinksminti tiek švietime, tiek kultūros srityje įgyja reikšmę pasauliniu mastu. Šis tyrimas siekia trumpai išdėstyti pasakojimų sekimo vertę per sąvokos atsiradimą, jos poreikį ir vaidmenį švietimo sektoriuje, taip pat apibendrinant pasiūlymus didaktiniam panaudojimui susietam su pasakojamaisiais tekstais, kurie buvo pasakojami privačiame vaikų darželyje „PLATON”.

education_pack

 

 

Bibliografinės nuorodos

education_pack

 
education_pack

 

education_pack

The project results were presented at two multiplier events, in Managvat (Turkey) and Leipzig (Germany). The project information was enriched by presentations from external experts on the topic and storytelling workshops. This conference paper summarises the two events.

Ieškoti pasakojimo

Sinbad bendradarbiai surinko pasakojimų rinkinį, papildytą veiklomis, kuriomis ugdomos įvairios vaikų kompetencijos. Prašome atkreipti dėmesį, kad tai tik pavyzdžiai galimų veiklų. Galite sekti duotais pavyzdžiais, tačiau naudokitės jais kaip įkvėpimu ir padrąsinimu savoms idėjoms.

Prašome pasirinkti kompetenciją, su kuria norite dirbti: