Ieškoti pasakojimo

Sinbad bendradarbiai surinko pasakojimų rinkinį, papildytą veiklomis, kuriomis ugdomos  įvairios vaikų kompetencijos. Prašome atkreipti dėmesį, kad tai tik pavyzdžiai galimų veiklų. Galite sekti duotais pavyzdžiais, tačiau naudokitės jais kaip įkvėpimu ir padrąsinimu savoms idėjoms.

Prašome pasirinkti kompetenciją, su kuria norite dirbti: