Downloads

 

education_pack

Download pedagogisch kader (alleen Engels): Competence development through storytelling: a draft conceptual framework

in the Sinbad project we seek to promote competence development among young children in the pre-school and early school years age of 3- 7 years old through story telling. Throughout the last decades the focus in education have grown towards a stronger achievement orientation. As a consequence discussions arise on lowering the entry age of compulsory school education. In many countries people discuss curricula even for children under the age of 3. Some say that it is necessary to do so to enhance the opportunities of disadvantaged children.....

education_pack  

education_pack

Lespakket - Een hulpmiddel voor leraren en andere opvoeders die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd

Dit handboek is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling dat alle partners hebben gedaan om een hulpmiddel te maken voor leraren en andere opvoeders die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. We hebben geprobeerd om een nuttige verzameling van informatie, gidsen, technieken, methoden en suggesties te maken en dit samen te vatten in een educatief hulpmiddel, zodat leraren verhalen naar de klas kunnen brengen. Het resultaat is dit lespakket, of toolbox, waarvan wij hopen dat het u helpt.

 

education_pack  

 

Misschien wil je een informele storytelling werkgroep met collega’s organiseren, in je eigen kleuterschool of basisschool of met een andere groep geïnteresseerden in jouw (onderwijs)omgeving. Het SINBAD team heeft een e-cursus ontwikkeld die je óf eerst zelf óf samen met collega’s kunt doorlopen en daarna in de praktijk kunt uitproberen.

De onderstaande richtlijnen zijn de eerste stappen om je op weg te helpen.

 

education_pack  
 

Een “evolutionaire” zaak voor het vertellen van verhalen (Storybag)

Als partner met een achtergrond in de socio-ethologie van gedrag en communicatie en met een groeiende interesse in en kennis van de toepasselijkheid van verhalen vertellen en narratieve aanpakken op verschillende gebieden van het onderwijs leek het logisch dat onze bijdrage meer op deze gebieden zou zijn. Wij zijn consultants, geen leraren. Maar we zijn ook ouders die geven om de opvoeding van de volgende generaties en de kwaliteit van het onderwijs. Dit artikel probeert een evolutionaire blik op het vertellen van verhalen te verbinden aan de huidige stand van zaken. Naar onze mening kunnen een aantal recente inzichten en uitdagende suggesties door onderzoekers leiden tot innovatie in het vroege onderwijs. Herinvoering van het werken met verhalen zou dit kunnen zijn.


education_pack  
 

Dit boek als pedagogisch hulpmiddel (PLATON)

Toch wordt de interesse van de moderne mens in het verhalen vertellen in verband gebracht met een aantal factoren, zoals entertainment, onderwijs, bewustwording en het uiten van bezorgdheid over kwesties zoals het milieu, diversiteit, etc. Dit onderzoek geeft een kort overzicht van de waarde van het vertellen van verhalen door de opkomst van de term, de noodzaak ervan en haar rol in de onderwijssector en geeft een samenvatting van voorstellen voor didactische toepassingen met betrekking tot verhalende teksten, zoals gebeurt in de particuliere kleuterschool PLATON.


education_pack

 

 

Bronnenlijst

education_pack

 
education_pack


The project results were presented at two multiplier events, in Managvat (Turkey) and Leipzig (Germany). The project information was enriched by presentations from external experts on the topic and storytelling workshops. This conference paper summarises the two events.

education_pack

 

Zoek een verhaal

De Sinbad partners hebben een verzameling verhalen inclusief competentieontwikkelingsactiviteiten samengesteld die met kinderen kunt uitvoeren. We willen bendrukken dat de verhalen mogelijke voorbeelden zijn. U kunt die voorbeelden gebruiken maar zij kunnen ook als inspiratie voor eigen ideeën dienen.

Kies hier een kerncompetentie waarmee u zou willen werken: