Inhoud

Het Sinbad project biedt doorlopende scholing in het vertellen van verhalen voor allen die in het vroegschoolse onderwijs bezig zijn. Het doel is om kerncompetenties van kinderen tussen 3 en 7 jaar te bevorderen.

Er is een handboek ontwikkeld, gebaseerd op een door PLATO (Universiteit Leiden) ontwikkeld pedagogisch raamwerk. Het handboek zal in de vorm van blended learning worden omgezet.

Een e-learning cursus zal deelnemers het opleiden met betrekking tot het concept ‘competentie’, het verwerven van competentie, methodieken, technieken en verhalen vertellen in het onderwijs. Praktische in-house workshops in alle partnerlanden bieden de mogelijkheid het geleerde toe te passen.

Richtlijnen voor het zelf organiseren van workshops en praktijksessies zullen de aangeboden methodes, middelen en technieken duurzaam maken. Daarmee wordt voor opvoeders en leraren en andere betrokkenen in het vroegschoolse onderwijs de mogelijkheid gecreëerd om lokale vertelgroepen op te richten voor verdere opleidingen.

 

Projectnummer: 2014-1-DE02-KA202-001571

Gesubsidieerd door: Nationale Agentur Bildung für Europa beim BiBB

Looptijd: 09/2014 - 08/2016

Partnerschap: