Erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu

Herkes eğlence ya da eğitim amaçlı kullanılabilen iyi bir öyküyü sever – örneğin; yeterlikleri geliştirirken veya önemli konuları anlatırken çocukların dikkatini çekmek vb. Ana dilde ya da yabancı dillerde iletişim yeterlikleri, sosyal yeterlik ve temel matematik yeterlikleri hayatboyu öğrenme için gerekli konulardır.

Pisa araştırmalarına göre çoğu ailelerinden yeterli desteği göremeyen 15 yaşındaki çocukların %20’si düzgün okuyamamaktadır. Bu rakam erken çocukluk eğitiminin ve dolayısıyla okul öncesieğitimcilerinin hayati rolünü göstermektedir.

“Çocuğunuzun usluca oturmasını ve dikkatlice dinlemesini sağlayan sihirli bir iksir olduğunu düşünün. Bu iksir aynı zamanda çocuğunuzun hayal gücünü kanatlandırsın ve kendisini bir başkasının yerine koyabilme ve duyguları paylaşabilme kapasitesini geliştirerek kelime dağarcığını arttırsın. Ve çocuğunuzun güvenini arttırarak geleceğe cesaret ve umutla bakabilmesini sağlasın. Aslında böyle bir iksir var, çocuklarımıza okuduğumuz ya da anlattığımız öyküler ve peri masalları. Öykü anlatımı dersleri öğretmenin en üstün formlarıdır.”

(Gerald Hüther, Nörobiyoloji Profesörü, Göttingen Üniversitesi)

Hüther’e göre bu sihirli iksir sadece öykü değil ama aynı zamanda öykü aracılığıyla anlatıcı ve dinleyici arasında sağlanan duygusal ilişki ve çocukların kendilerini de sürece dâhil ettikleri empatik durumdur.

Sinbad projesi çocukların anahtar yeterlikleri kazanmaları için okul öncesi ve ilkokul eğitiminde öykü anlatımını ve öykü anlatımı tekniklerini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden proje aktiviteleri okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin sözel öykü anlatımını öğrenmelerini ve geliştirmelerini desteklemektedir ve seçilen bir yeterliğin geliştirilmesi yöntemlerini anlatmaktadır. Ayrıca çocukların aktif bir şekilde katılımlarının nasıl sağlanacağına dair tavsiyeler içermektedir.


Bir bakışta Sinbad

 • Pedagojik arka plan bilgisi
  • Erken çocukluk eğitiminde yeterlik temelli öğrenme
  • AB anahtar yeterlikleri
  • Bir öğretim yöntemi olarak öykü anlatımı
 • Eğitim Paketi ve e-öğrenme kursu: Çocuklarda yeterlik gelişimi için öykü anlatımı
 • Pratik yüz-yüze atölye çalışmaları: Çocuklarda yeterlik gelişimi için öykü anlatımı
 • Yüz-yüze atölye çalışmaları düzenlenmesi ve değişimler için yönergeler
 • Kaynak teşkil etmesi ve ilham vermesi amacıyla örnek öykülerin toplanması