İçerik

Sinbad projesi 3-7 yaş aralığındaki çocukların anahtar yeterlikleri kazanmalarını desteklemek amacıyla erken çocukluk eğitiminde çalışan insanlar için ileri seviyede öykü anlatımı eğitimleri sunmaktadır.

Leiden Üniversitesindeki PLATO tarafından geliştirilen pedagojik çerçeveyi temel alan eğitim paketi karma/harmanlanmış öğrenme formunda uygulanacaktır. 

E-öğrenme kursu eğitimde öykü anlatımı ile ilgili metodolojiler, teknikler ve kaynaklar ile birlikte yeterlik kavramı ve yeterlik kazanma eğitimlerini içermektedir. Tüm ortak ülkelerde düzenlenen pratik öykü anlatımı oturumları kazanılan bilgi ve becerilerin uygulanabileceği bir platform oluşturmaktadır. Öykü anlatımı uygulamalarının nasıl düzenleneceğine dair yönergeler bu araçları sürdürülebilir hale getirecektir ve okul öncesi ile ilkokul öğretmenlerinin ve erken çocukluk eğitimindeki diğer profesyonellerin sürekli eğitim için yerel öykü anlatımı grupları oluşturmalarına imkan sağlayacaktır. 

 

Proje numarası: 2014-1-DE02-KA202-001571

Tarafından finanse edilmiştir: Nationale Agentur Bildung für Europa beim BiBB

Süre: 09/2014 - 08/2016

Ortaklık: